Vlastnosti virtuální reality

Tento článek bude samozřejmě o virtuální realitě. Jak jsem se již dotkl v jiných textech není virtuální realita jako virtuální realita. Nebudu zde porovnávat, jednotlivé přístroje. Jednak by tento článek brzo ztratil na aktuálnosti a jednak na celkový dojem má velký vliv i software. Pokusím se tedy popsat hlavní faktory, které mají dle mého názoru hlavní vliv na celkový dojem z virtuální reality.

Nulová prodleva
Prodlevu zde uvádím jen pro formu. Předpokládám, že čtenář ví, že prodleva mezi pohybem hlavy a dobou kdy se tento pohyb promítne na displej VR brýlí musí být co nejnižší až nulová. Pokud je prodleva patrná přichází nevolnost v rámci minut. Současní výrobci, tento problém odstranili. Prodleva je nulová, ale cena za to je připojení kabelů k brýlím.

Rozlišení VR brýlí
Rozlišení displeje je dle mého názoru nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje kvalitu virtuální reality. V současnosti je rastr viditelný. Musíte se snažit, ale po čase začnete registrovat, že obraz je složen z malinkých teček. Tento jev je zřetelný především při sledování tenkých linií. Čtení textu ve virtuálním prostoru je při nízkých rozlišeních velmi obtížné, nebo téměř nemožné. Rozlišení displejů se v posledních letech výrazně zlepšilo a lze očekávat, že tento trend bude pokračovat. Navíc nejšpičkovější VR brýle v současnosti nabízejí již takové rozlišení, že celkový dojem nijak výrazně nekazí.

Možnost interakce rukama
Druhým nejdůležitějším faktorem je možnost interakce s prostředím. K čemu je nám realita, když s ní nemůžeme interagovat? V době psaní tohoto textu je možnost interakce velmi omezená. Speciální rukavice, které jsme si od mala s virtuální realitou spojovali, nejsou nikde k dostání a asi dlouho nebudou. Na trhu je navíc jen jedna jediná platforma, která umožňuje ovládání virtuálních rukou pomocí speciálních ovladačů od HTC, Sony svoji platformu teprve chystá a Oculus Rift dál pokračuje ve zklamávání svých fanoušků a nabízí stále jen klasický konzolový ovladač. Možnost interakce rukama tedy máme alespoň od některých platforem. Je překvapivé, že vibrující ovladače, které držíte jako pistoli jsou schopny velmi efektivně nasimulovat různé úchopy a interakci z předměty. Když například napínáte luk, drobné vrnění spojené s vrzáním ve sluchátkách naprosto věrně navodí pocit napínané tětivy i bez dokonalých rukavic. Ve virtuálním světě jste plně pohybliví, ale v reálu máte ruce svázané na ovladači. Mozek si to uvědomuje a výsledný dojem z virtuální reality je poloviční.

Pohyb v prostoru
Nikdo zatím nevyřešil pohyb v prostoru. Volně se můžete pohybovat jen v rámci metrů. Na delší vzdálenost se musíte ve virtuálním prostoru teleportovat. Pokud se pohybujete pomocí klávesnice nebo konzolového ovladače hrozí při náhlých změnách směru pád. Mozek reaguje na prudkou změnu směru a snaží se vyrovnat odstředivou sílu, která tam musí být, ale není a vy se poroučíte k zemi. Skutečný pohyb v reálu, který je převeden do virtuálního prostoru je velmi realistický a kromě kolize s nábytkem nehrozí žádné nebezpečí. Rozumný člověk si samozřejmě odstraní všechny překážky z herní oblasti.
Ve všech významných herních titulech hlavní postavy naběhají za hodinu desítky kilometrů. I když pravidelně sportuji, nedokáži si představit, že bych takové tempo zvládl. Věrná simulace běhu a pohybu vůbec je největší výzva pro všechny výrobce vybavení a programátory herních titulů. Doufejme, že ji se ctí zvládnou v nejbližší budoucnosti

Zvuky
Kvalita zvuku je velmi významná pro aplikace již nyní a většina tvůrců tento problém již zvládla. Zatím jsem se nesetkal s titulem, který by byl vyloženě zkažen zvuky a hudbou.

Z výše uvedeného je snadno vidět že zatím máme zvládnutou pouze odezvu a zvuky. Na ostatních významných faktorech, kterými jsou rozlišení, možnost interakce a pohyb je ještě mnoho co zlepšovat.

Posted in Novinky, Virtuální realita.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *